SĖKMINGAS GALIMYBIŲ IŠNAUDOJIMAS EUROPOS ĮMONIŲ TINKLO ORGANIZUOJAMUOSE TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

UAB „Eoltas“ sėkmingai įgyvendina projektą Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtų kurti naujas ir inovatyvias funkcines medžiagas, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0139.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

UAB „Eoltas“specializuojasi lengvųjų ir komercinių automobilių atsarginių dalių didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Įmonėje dirbantys darbuotojai gerai išmano stabdžių, pakabos, variklio, važiuoklės, vairo mechanizmo sistemų ypatumus. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas atsarginių dalių tobulinimui gerinant funkcinių medžiagų savybes, mažinti medžiagų trintį ir dilimą. ieškoma inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, kurias galima panaudoti tiriant specifines funkcines medžiagas ir jų sluoksnius. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Naudojantis InoConnect priemone, planuojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, įmonė gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų technologijų, produktų ir procesų kūrimu ir diegimu į rinką.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

  • cheminių medžiagų, mažinančių trintį bei dilimą ieškojimas;
  • tikslinių mikrodarinių formavimas;
  • specifinių funkcinių medžiagų tyrimas ir jų savybių vertinimas;
  • fizinio mikroklimato formavimo veiksmingas sistemos;
  • ekonominis ir gyvavimo ciklo racionalumas;
  • mažai aplinką teršiančios technologijos; ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Rusija, Vokietija, Kinijos Liaudies Respublika, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-12-22.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20393,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.